zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2023 contracten met alle zorgverzekeraars.

Vertraagde spraak- taalontwikkeling

De spraak- taalontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.


Een vertraagde spraak- taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.


Hoe helpt de logopedist?

De logopedist zal eerst een uitgebreide intake doen. Dan volgt er een observatie en een onderzoek naar de taalontwikkeling. Het hangt van de leeftijd van het kind af wat de mogelijkheden zijn. Een observatie van het kind geeft ook al veel informatie. Er wordt ondertussen goed in de gaten gehouden of het kind goed kan horen. Als het nodig is, adviseert de logopedist om naar de huisarts te gaan en het gehoor te laten controleren.


Vervolgens zal er een taal behandeling gestart worden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zal er gewerkt worden aan het taalbegrip en de taalproductie.