zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars.

Stemsparende maatregelen voor kinderen

Hoe kunt u stemproblemen bij uw kind voorkomen of verminderen? Zorg voor een rustige omgeving. Als het rumoerig is in huis, moet een kind vaak hard praten of roepen om verstaan te worden. Let erop dat radio en televisie niet te hard staan. Praat zelf ook rustig en neem de tijd om naar uw kind te luisteren. Een goede ventilatie en luchtvochtigheid is belangrijk: een rokerige of droge ruimte is slecht voor de stem. Soms helpt het om een bakje met water op de radiator te zetten.


Dit zijn maatregelen die de gezondheid van de stem en de keel verbeteren:


  • Het is beter als uw kind door de neus ademt in plaats van door de mond. Zit of slaapt uw kind vaak met zijn mond open, vraag dan advies aan de logopedist.
  • Let op de lichaamshouding van uw kind. Een in elkaar gezakte of een krampachtige houding kan stemproblemen in de hand werken. Zorg voor een goede lichamelijke conditie van uw kind.
  • Schreeuwen is niet goed voor de stem, maar schreeuwen is niet altijd te voorkomen. Bedenk daarom alternatieven voor het schreeuwen. Bijvoorbeeld fluiten op de vingers of naar iemand toelopen. Ook te hard praten in de bus of auto om boven het motorlawaai uit te komen kan schadelijk zijn. Let er daarom ook op of uw kind niet te hard praat.
  • Laat uw kind niet fluisteren als het hees is. Ook een kind dat hees of schor is, kan beter "gewoon" blijven praten.
  • Als kinderen vaak kuchen of de keel schrapen kunnen de stembanden geïrriteerd raken. Vaak gaat het om een gewoonte die is ontstaan tijdens een verkoudheid. Bij kriebels in de keel kan uw kind het beste een keer slikken of een slokje water drinken.
  • Tijdens het spelen kan de stem snel geforceerd worden. Het te vaak nadoen van vliegtuigen, race-auto's, stemmen van televisiefiguren is leuk, maar het is niet goed voor de stem.
  • Als uw kind schreeuwt, heeft mopperen over het algemeen weinig zin. Laat daarom regelmatig blijken dat u het fijn vindt wanneer uw kind zijn best doet om op zijn stem te letten. Een complimentje doet vaak wonderen

Zie ook: Stemhygiëne voor volwassenen.