zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars.

De letters worden verkeerd uitgesproken

Als kind of als volwassene kan het zo zijn dat bepaalde letters verkeerd worden uitgesproken. Bijvoorbeeld de R lukt niet of de S komt tussen de tanden door, slissen. Ook kan het zo zijn dat jonge kinderen heel slecht verstaanbaar zijn voor de omgeving. Door goed onderzoek naar de oorzaak te doen kan de logopedist helpen deze problemen op te lossen.


Hoe helpt de logopedist?

De logopedist kan door middel van onderzoek achter de oorzaak van het spraakprobleem komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het verkeerd gebruiken van de mondspieren of het verkeerd gebruik van het klankgeheugen.

Als blijkt dat de klanken met een verkeerde beweging worden gemaakt en daardoor afwijkend klinken zal de logopedist aandacht aan de mondspieren moeten besteden en aan de juiste uitspraak.


Bij jonge kinderen kan het gebeuren dat de klank verkeerd is opgeslagen in het geheugen. Er is niets mis met de beweging van de spieren en toch wordt de klank verkeerd gezegd. De logopedist zal dan het kind leren wat het verschil is tussen de verschillende manieren van uitspreken. Het kind leert hier eerst naar luisteren, dan zal het kind de klanken opnieuw (goed) opslaan in het geheugen en vervolgens de klanken op de juiste manier gaan uitspreken.