zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars.

Auditieve verwerkingsproblemen

Als je problemen hebt met de auditieve verwerking dan vind je het lastig om gesproken taal goed te interpreteren. Je kunt een gesproken boodschap niet goed begrijpen of je kunt de boodschap niet goed onthouden. Dit kan vervolgens leiden tot het negeren van geluiden en gesproken boodschappen, vaak onbewust.


Kinderen kunnen door een auditief verwerkingsprobleem het gevaar lopen om een achterstand op te lopen in hun ontwikkeling. Ook al hebben ze een normale intelligentie. Een vroegtijdige onderkenning is daarom erg belangrijk.

Een moeizame auditieve verwerking kan tot gevolg hebben dat kinderen een korte aandachtsspanne hebben, snel zijn afgeleid door geluiden en/of een slecht besef van tijd hebben. Het goed kunnen verwerken van klanken en geluiden is ook van belang voor de lees- en schrijfvoorwaarden. Als een kind hier moeite mee heeft is het moeilijker om van losse klanken woorden te maken. Ook is het moeilijker om verschillen tussen klanken te horen. Dit kan leiden tot problemen in groep 3 als kinderen gaan leren lezen en schrijven.


De logopedisten van Logopedie is leuk kunnen onderzoek doen naar de auditieve vaardigheden van kinderen. Een uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak vanaf 6 jaar afgenomen. Meestal laten we dit uitvoeren door een audiologisch centrum waarmee wij goede contacten onderhouden.