zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars.

Astma

Wij doen onderzoek naar de naar de manier van ademen. Daarnaast kunnen we kijken wat voor gevolgen de adembeweging heeft voor je stem, je verstaanbaarheid en het slikken. Ook belangrijk voor ons om te weten is of er sprake is van zuurbranden en/of chronisch hoesten.


Vaak wordt er een samenwerking gezocht met één of meerdere specialisten. Hierbij kan gedacht worden aan een huisarts, longarts of KNO-arts. Als duidelijk geworden is wat er aan de hand is, stellen we in onderlinge afstemming met de cliënt een behandelplan op.


Hoe helpt de logopedist?

Er zal eerst uitleg gegeven worden over de ademing in het algemeen, de ademing bij stemgeving, een gezonde omgang met de stem en we besteden aandacht aan het hoesten en schrapen (stemhygiëne). Wij kunnen helpen bij het verminderen van een chronische hoest. Vervolgens gaan we werken aan een optimale ontspanning, een goede, gecontroleerde ademing, een stemgeving die door een optimale ademing wordt ondersteund.


Soms kan samenwerking met andere disciplines de behandeling verrijken. Bijvoorbeeld met een fysiotherapeut, een cesartherapeut of een oefentherapeut mensendieck.